سال سيزدهم- شماره اول - پياپي 28 (بهار و تابستان 1401)

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

سال دوازدهم- شماره دوم - پياپي 27 (پاييز و زمستان 1400)

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان
سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
27
تعداد صفحه: 
238

سال یازدهم - شماره اول - پياپي 24 (بهار و تابستان 1399)

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان
سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
24
تعداد صفحه: 
0

Theological Knowledge 26 / Spring & Summer 2021

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان
سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
26
تعداد صفحه: 
225

Theological Knowledge 25 / Fall & Winter 2020-21

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

Theological Knowledge 24 / Spring and Summer 2020

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان
سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
24
تعداد صفحه: 
0

Theological Knowledge 23 / Fall & Winter 2019-20

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

سال دهم- شماره دوم - پياپي 23 (پاييز و زمستان 1398)

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

A Guide for Authors and Acceptance Process

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
0تومان

a. The Evaluation Process

All submitted manuscripts will be checked by a professional in-house managing editor to determine whether they are properly prepared and whether they follow the ethical policies of the journal. After these checks, the managing editor will consult the journals’ editor-in-chief or associate editors to determine whether the manuscript fits the scope of the journal and whether it is scientifically sound. 

The Ethical Guidelines 

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
0تومان

“This journal is a member of Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the
highest ethical standards in accordance with ethical laws”.

a. Instructions for Journal

1. Adherence to the Ethical Guidelines: Managers including the director, the chief editor, the editorial board, the internal director, the editor, should obey the rules and the ethical guidelines in practice.

محتوای تغذیه