اهداف و چشم انداز

اشاره

درسال‌هاي اخير شاهد رشد روزافزون نشريات تخصصي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني در کشور هستيم و اين آغازي است براي جنبش نرم‌افزاري و نويدي است براي توليد علم بيشتر در ميان انديشمندان و پژوهشگران داخلي. با وجود اين، متأسفانه هنوز در برخي از مهم‌ترين و اثرگذارترين دانش‌ها، مانند دانش كلام، راه‌هاي ناپيموده زيادي وجود دارد. بر اين اساس، معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) به انتشار فصلنامه‌اي علمي ـ تخصصي با عنوان «معرفت كلامي»همت گماشت.

اهداف كلي نشريه

    1. تبيين و نشر معارف ديني در حوزه‌هاي مختلف كلام‌پژوهي (تاريخ علم كلام، تطور كلام، كلام تطبيقي بين المذاهب و بين الاديان، شبهات كلامي، ...)؛ و ايجاد زمينه براي اسلامي‏ سازي كلام؛
     2. صيانت و پاسداري از مباني و آموزه‏هاي ديني در عرصه انواع پژوهش‌هاي كلامي اعم از كلام قديم، كلام جديد و فلسفة دين؛
     3. ايجاد فضايي مناسب براي تضارب آراء و رشد علمي پژوهشگران حوزه و دانشگاه در عرصه‌هاي متنوع علوم كلامي ؛
     4. گسترش و تقويت ارتباط علمي ميان حوزه و دانشگاه؛
     5. معرفي و نقد آثار، آراء و نظريات علمي و تحقيقاتي كلامي ؛
     6. پاسخ‏گويي به شبهات كلامي .