فرايند پذيرش مقاله

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
0تومان

فرايند ارزيابي مقاله

مقاله پس از دريافت مقاله از طريق سامانه نشريات، نخست در بخش اجرايي نشريه اصالت آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد، سپس در هيئت تحريريه بررسي و ارزيابي اوليه مي‌شود. در صورت داشتن شرايط لازم، براي داوران ارسال مي‌گردد. پس از وصول ديدگاه‌ها و نظرات دو تن از داوران، نتايج و امتيازات کسب شده در هيئت تحريريه مطرح مي‌شود. در صورت کسب امتياز لازم و کافي و پذيرش آن، در نوبت چاپ قرار مي‌گيرد.

بازه زماني: بررسی اولیه ظرف مدت 10 روز بررسی می شود و پس از تایید اولیه سردبیر به داوران تخصصی ارسال می گردد. فرایند داوری حدود 4-6 ماه می باشد که ارزیابی مجدد و اصلاحات مجدد به فرایند اضافه می شود.

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده میشود.

هزینه داوری و چاپ مقالات: به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیأت رئیسه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)  مبلغ 600,000  ریال جهت داوری هر مقاله و مبلغ  1،700،000 ریال جهت مراحل ویراستاری از نویسندة مسئول دریافت خواهد شد. (لازم به ذکر است در صورتیکه مقاله از طرف داوران، سردبير يا هيئت تحريريه محترم مردود اعلام شود مبالغ دريافتي قابل بازگشت به مولف نیست)

 

فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:

1. فایل اصلی مقاله 
2. فایل تعهد نامه  و عدم تعارض (جهت دريافت اين فرم اينجا را کليک نماييد)