فرايند پذيرش مقاله

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
0تومان

فرايند ارزيابي مقاله

مقاله پس از دريافت مقاله از طريق سامانه نشريات، نخست در بخش اجرايي نشريه اصالت آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد، سپس در هيئت تحريريه بررسي و ارزيابي اوليه مي‌شود. در صورت داشتن شرايط لازم، براي داوران ارسال مي‌گردد. پس از وصول ديدگاه‌ها و نظرات دو تن از داوران، نتايج و امتيازات کسب شده در هيئت تحريريه مطرح مي‌شود. در صورت کسب امتياز لازم و کافي و پذيرش آن، در نوبت چاپ قرار مي‌گيرد.

بازه زماني: بررسی اولیه ظرف مدت 10 روز بررسی می شود و پس از تایید اولیه سردبیر به داوران تخصصی ارسال می گردد. فرایند داوری حدود 4-6 ماه می باشد که ارزیابی مجدد و اصلاحات مجدد به فرایند اضافه می شود.

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده میشود.

هزینه داوری و چاپ مقالات: نشريات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) براي بررسي اوليه مقالات دريافتي، هيچ وجهي از نويسندگان دريافت نمي‌کند. اما مقالاتي که پس از طي کردن فرآيند داوري مورد پذيرش قرار بگيرند، براي مقالات داراي يك ارزياب (5000000 ريال) و براي مقالات داراي دو ارزياب (7000000 ريال) بابت هزينه‌هاي ارزيابي و ويراستاري مقالات دريافت مي‌كند.

 

فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:

1. فایل اصلی مقاله 
2. فایل تعهد نامه  و عدم تعارض (جهت دريافت اين فرم اينجا را کليک نماييد)