آموزۀ تعدد ارواح انسان در احادیث

ضمیمهاندازه
5.pdf315.83 کیلو بایت

محمد روحاني / كارشناسي ارشد كلام اماميه پرديس فارابي دانشگاه تهران    rohanimohammad@gmail.com
* مهدي ذاكري / دانشیار گروه فلسفه پرديس فارابي دانشگاه تهران    zaker@ut.ac.ir
دريافت: 22/06/1399 ـ پذيرش: 06/12/1399
چکيده
وجود چند روح برای انسان‌ها از مباحث مطرح‌شده در میراث روایی امامیه است که با برخی مسائل کلامی پیوند خورده است. مجموع روایات مرتبط با این موضوع، حاوی تفاصیلی است که هر تک روایت به بیان برخی از آنها بسنده کرده است. مقالۀ حاضر می‌کوشد روایات مرتبط با این موضوع را به‌صورت کامل جمع‌آوری کند و فارغ از اعتبارسنجی و بررسی‌های تفسیری آنها، با کنار هم چیدن و دسته‌بندی این روایات، تصویری جامع از مسئلة تعدد ارواح انسان در روایات امامیه و آیات قرآن کریم ترسیم نماید و بر مبنای مضامین پرتکرار این روایات، یک جمع‌بندی اولیه از این مسئله ارائه دهد. نتیجة تحقیق آن است که همة انسان‌ها دست‌کم دو روح به نام‌های روح ‌الحیاة و روح القدیمه دارند. علاوه بر این، خداوند مؤمنان را از روح‌الایمان و پیامبران را از روح‌الایمان و روح‌القدس و پیامبر اسلام و جانشیان ایشان را از روح‌القدس، روح من امر الرب و روح‌الایمان نیز بهره‌مند کرده است.
کلیدواژه‌ها: تعدد ارواح، روح، روح‌القدیمة، روح‌الحیاة، روح‌الایمان، روح‌القدس، انسان‌شناسی اسلامی.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
73