بازشناسي ساختار مباحث توحيد در كلام اماميه عبدالكريم بهجت‌پور/ محمدميثم حقگو (ص 21)

بررسي دلالت آيات مربوط به شاهدان امت‌ها بر عصمت همه‌جانبة انبيا عليهم السلام سيدعبدالرسول حسيني‌زاده/ علی اکبر بابایی/ علی فقیه (ص 37)

نقش آموزه‌هاي ديني در رشد علم تجربي يوسف دانشور/ سيدياسر صادقي (ص 143)