سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30 (بهار و تابستان 1402)

تحليل رويکرد محمد غزالي در نسبت ايمان با يقين * مريم نوروزي/ عزيزالله افشار کرماني/ امير محبيان (ص 25)

بررسي انتقادي استدلال‌هاي متکلمان اسلامي در اثبات اعاده معدوم سيدمهدي موسوي اردستاني/ كرامت ورزدار (ص 179)

بررسي انتقادي انديشه معاد‌شناسي دکتر علي شريعتي فاطمه‌سادات حسيني چاوشي/ محمد محمدرضايي (ص 161)

شأن و آثار وجودي و ولايت تشريعي پيامبر و معصومان(ع) در هستي از منظر امام خميني (ره)  محمدحسين احمدزاده فرد/ محمد محمدرضايي/ يدالله دادجو/ رجب اكبرزاده (ص 77)

تبيين و نقد عقل‌ورزي وهابيان محمدحسين فارياب (ص 39)

بررسي روايات جرجير درباره عدم خلود در جهنم محسن ايزدي/ وحيد فرهادي/ مهدي احمدي یگانه (ص 195)