سال یازدهم - شماره اول - پياپي 24 (بهار و تابستان 1399)

بررسی تبیین تکاملی الحاد مدرن از دین يوسف دانشور/ روح‌الله رحيمي كفراني (ص 41)

ارزیابی شبهات مهم معاد با جسم عنصری محمود فتحعلي/ سيدمحمدمهدي نبويان (ص 161)

بازپژوهی معنای آیات اضلال الهی از منظر علامه طباطبائی و زمخشری فهیمه شریعتی/ ناهید مشایی/ سیدمحمد مرتضوی/ زهرا مولایی فر (ص 177)